Disclaimer

Hoewel Herbalina.com de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld en steeds haar uiterste best doet deze informatie zo compleet, actueel en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan de informatie die op deze website aanwezig is, geen enkel recht worden ontleend.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en / of bijgewerkt. Wijzigingen worden zonder enige kennisgeving aangebracht. Prijswijzigingen zijn eveneens voorbehouden.
Herbalina.com is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen. Ook niet voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.
De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, zowel met betrekking tot de inhoud als de vormgeving van deze website, komen toe aan Herbalina.com

Namens
Herbalina.com